O FIRMIE

Witamy Szanownych Państwa na naszej stronie internetowej.
Miło nam, że zechcieliście Państwo tutaj zajrzeć.

 

Nasza Firma liczy już sobie 22 lata. Przebyliśmy długą drogę zanim doszło do jej powstania. Wieloletnia praca i trud włożony w jej rozwój zaowocowała zaufaniem naszych klientów oraz wysoką jakością towarów i usług.

 

Przedstawiamy Państwu krótki zarys historyczny naszej Firmy.

Rok 1991 – czas wielkich przeobrażeń w naszym kraju.
W zamyśle trzech kolegów rodzi się pomysł stworzenia placówki handlowej zajmującej się sprzedażą towarów masowych czyli kompleksowe zaopatrzenie rolników w środki do produkcji rolnej.

 

Rok 1992 – pomysł staje się rzeczywistością.
Znajduje się miejsce do prowadzenia działalności. Systemem gospodarczym i z własnych środków finansowych wybudowane zostają budynek administracyjno-biurowy, magazyn oraz montowana jest waga wozowa o nośności 25t.


Swoją wspólną działalność gospodarczą otwierają:
1. Brembor Zdzisław
2.
Nowak Sławomir
3.
Sroczyński Eugeniusz

 

Data rozpoczęcia działalności: 13 lipiec 1992 r.
Nazwa Firmy: Zakład Zaopatrzenia i Usług dla Rolnictwa.
Siedziba i miejsce prowadzenia działalności: Stare Bojanowo, ul. Główna 91.

Magazyn zaczyna zapełniać się paszą i koncentratami, a plac węglem i miałem. Pojawiają się pierwsi klienci. Miła obsługa, doradztwo, konkurencyjne ceny mają wpływ na wielkość sprzedaży, która wzrasta z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. Kapitał własny Firmy wzrasta. Współwłaściciele wykonują prace zarówno fizyczne, jak i biurowe. Minimalizacja kosztów i ciężka praca od rana do wieczora zaczynają przynosić wymierne efekty. Zaczyna brakować rąk do pracy, więc zostaje podjęta decyzja o zatrudnieniu pierwszego pracownika.

 

Rok 1993 – nowe wyzwanie: wchodzi w życie podatek VAT.
Kolejna wspólna decyzja – Firma staje się podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Firmie zostaje nadany numer NIP: 698-000-59-07. Następna wspólna decyzja: zakup pierwszego komputera, który znacznie ułatwia prowadzenie Firmy.

 

Rok 1996 – rozszerzenie działalności.
Powstają nowe punkty sprzedaży w Prochach i w Wilkowie Polskim. Zatrudnienie kolejnych dwóch pracowników.

 

Rok 1998 – dalsze rozszerzenie działalności.
Powstaje kolejny punkt sprzedaży w Starym Bojanowie. Zakupione zostają środki transportowe, ładowacze, wózki widłowe. Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo, co z czasem procentuje wydłużonymi terminami zapłaty. Pojawiają się nowi kontrahenci – zarówno dostawcy, jak i odbiorcy. Firma z powodzeniem konkuruje z firmami ościennymi.

 

Rok 2001 – przekształcenie spółki.
Na mocy obowiązujących przepisów Spółka Cywilna przekształcona zostaje w Spółkę Jawną, co wiąże się z wpisem do KRS.

 

Rok 2002 – wpis w KRS i zmiana nazwy Firmy.
Zostaje dokonany wpis w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000090595 z datą 12.02.2002 r.
Pełna nazwa Firmy brzmi:
Zakład Zaopatrzenia i Usług dla Rolnictwa
Brembor Z., Nowak S., Sroczyński E. Sp. J.

 

 

Rok 2003 – zmiana miejsca prowadzenia działalności.
Dokonując zakupu nowego placu i magazynów w Starym Bojanowie Firma przenosi się z ul. Głównej 91 na ul. Lipową 1.

Tu w nieporównywalnie lepszych warunkach wraz z pozostałymi Punktami Sprzedaży

(Wilkowo Polskie i Prochy), nasza placówka handlowa notuje znaczny wzrost obrotów.

Następuje dynamiczny rozwój. Dokonujemy zakupów środków transportowych

oraz dokonujemy różnych remontów środków trwałych.

 

 

 

Rok 2014 - Nieoczekiwanie, jeden ze współwłaścicieli, Pan Nowak Sławomir nagle podejmuje

decyzję odejścia ze spółki. Pozostali wspólnicy wyrażają zgodę.

Niestety, wiążą się z tym kłopoty-rozliczenia, spłata wspólnika, zmiana nazwy Firmy

oraz niezliczona ilość dodatkowych spraw związanych z biurokratyczną stroną tej decyzji.

Dnia 1 lipca 2014 r. współwłaściciel Pan Nowak Sławomir odchodzi z Firmy.               

Z dniem 24 września 2014 r. po dokonaniu wpisu w KRS w Poznaniu nowa, pełna nazwa

Firmy brzmi:

Zakład Zaopatrzenia i Usług dla Rolnictwa

Brembor Zdzisław, Sroczyński Eugeniusz. Sp.J.

 

 

 

 

Obecny obraz Firmy

---------------------------

Działalność prowadzona jest w dwóch placówkach:
1 Punkt Sprzedaży Stare Bojanowo, ul. Lipowa 1 – siedziba  Firmy.
2.  Punkt Sprzedaży Prochy, ul. Szkolna 10.
Firma zatrudnia pięciu pracowników. Prace rozładunkowe i załadunkowe zostały w znacznym stopniu zmechanizowane. Na życzenie klientów organizujemy dostawy towarów własnym transportem.


Zadowolenie klienta to podstawowy cel naszej działalności.
Długoletnie starania o to pozwoliły nam przetrwać czasy lepsze i gorsze.
Prowadzimy zdrowe zasady współczesnego handlu.
Staramy się być firmą konkurencyjną, liczącą się na rynku.
Zapewniamy towar znakomitej jakości, konkurencyjne ceny oraz kompleksową, miłą i fachową obsługę.
Współwłaścicielami tej Firmy jesteśmy my,ale Wy Szanowni Klienci także macie swój udział w jej istnieniu.
Nie zawiedziemy Waszego zaufania.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie zakupy dokonywane u nas.
Mamy nadzieję, że oferta naszej Firmy spełni Państwa oczekiwania.
Raz jeszcze dziękujemy i zapraszamy do owocnej współpracy!


Współwłaściciele.

Zapraszamy do naszej oferty!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl